атання на американських гірках | Eurozine


Упродовж майже тридцяти років від часів розпаду СРСР, Україна здобула державну незалежність, пізнала феномен олігархічного капіталізму і неймовірний ріст корупції, пережила три хвилі масових протестів, дві революції, гібридну війну на сході країни, анексію Криму, невротичну запізнілу декомунізацію і тотальну карнавалізацію політики. алахи прямої олітичної дії змінювали довгі періоди політичного спектаклю. ей стан о праву можна назвати нервом епохи. Перманентна соціальна турбулентність поступово стала звичкою і сформувала вже кілька поколінь українських художників, гібридну війну на сході країни, анексію Криму, невротичну запізнілу декомунізацію і тотальну карнавалізацію політики. алахи прямої олітичної дії змінювали довгі періоди політичного спектаклю. ей стан о праву можна назвати нервом епохи. Перманентна соціальна турбулентність поступово стала звичкою і сформувала вже кілька поколінь українських художників, світогляд яких нерозривно пов’язаний із життям за доби докорінних змін.

арк розваг Прип’ять. Foto de Följ en Pixabay

ноземцям сучасна країна іноді досі здається зменшеною реплікою Росії. асправді е геть нший культурний і політичний контекст своїми особливостями та своєю сторією. Україна, певно, недостатньо екзотична, щоби виклик.ти зацікавленість власною інакшістю, і при цьому вона не є інтегральною частиною загальноєвропейських процесів. Величезна країна з багатою культурною традицією, насиченим мистецьким процесом і по-своєму унікальним історичним досвідом дотепер залишається сліпою плямою на карті Європи.

У 1850 році Карл Маркс писав про перманентну революцію, наголошуючи, що кінцева мета всіх революційних перетворень – перехід до безкласового суспільства та кардинальний переворот в ідеях і відносинах. столітті концепцію о-своєму розумів розвинув ев Троцький. «Є в революції початок, немає в революції кінця!» – співали у відомій радянській пісні. Якщо говорити про сучасну Україну, то перманентна революція – влучна метафора настроїв у країні, яка три десятиліття поспіль несеться на американських гірках соціальних трансформацій, в якій хвилі масових протестів накочуються одна за одною, а за всім цим, як і раніше, ввижається трагічний привид 1917 року. ам, де закінчується фантазм західного інтелектуала ро революцію, починається реальність новітньої сто Вона, звісно, ​​драматично відрізняється від теорії. Турбулентність, ніяк не закінчиться, болючий пошук власної ідентичності в театрі тіней непростого минулого, життя на руїнах найбільшої утопії ХХ століття і щира, збережена попри численні історичні травми віра в те, що суспільство можна й потрібно змінювати – усе це формує унікальну енергетику мистецтва й клімату в країні агалом.

Метафоричне застосування концепту перманентної революції щодо сучасної України має ще один несподіваний аспект, який цілком відповідає духові оригінальної теорії про експорт ідей. станніми роками стався цікавий зсув. Після «перебудови» й розпаду СРСР в Україні, а також в інших колишніх радянських республіках, укорінилася думка про те, що країна колись усе-таки здолає рештки тоталітарного минулого й «доросте» до рівня західних демократій. асправді ж усе все відбулося майже точнісінько на впаки.

Останніми роками в кожного, хто обізнаний з новітніми українськими реаліями, не могло не скластися легке дежавю й відчуття, що західні країни починають проживати досвід, який уже давно став для України звичним. Олігархи при владі і трофейні дружини, гібридні війни і кольорові революції, спустошення звичних смислів, тотальна втрата довіри й релятивізм … Після виборів у США 2016 року весь світ заговорив про епоху постправди та інформаційні атаки в інтернеті, але саме Україна була однією з перших мішеней масової кампанії з маніпуляції ейковими новинами в соціальних мережах іще з часів войкв2014.

Глобальні зміни, які відбуваються сьогодні внаслідок приходу дигітального капіталізму, спричиняють сум’яття, розгубленість перед майбутнім і необхідність кардинально переглянути попередні моделі соціального порядку. д часів розпаду країна вчилася виживати на руїнах смислових і ннісних систем опередньої доби. ри цьому їй досі вдається уникнути повернення до авторитаризму. евному сенсі а останні десятилітя е суспільство ереживало виклики сучасності, кими лнсності

ож ке місце осідає сучасне мистецтво в системі координат, яку майже цілком підпорядковано підпорядковано водпорядковано вомедитво вотичтво вомочете цілком підпорядковано вомедитво вомочтво вомединат слово «політика» стало синонімом корупції і свавілля, і де, це попри, на головній площі країни регулярно виростають барикади, красі та стихійному концептуалізму яких можуть позаздрити найкращі світові художники?

Наразі в Україні існує парадокс: на тлі стрімкого розвитку мистецького середовища доволі рідкісним явищем залишаються узагальнені тексти з історії комплексу феноменів, що їх можна окреслити як «сучасне мистецтво». е відбувається насамперед унаслідок системної інституційної кризи. й сьогодні, сля 28 років Україною незалежності, по суті, так і не подолано. остійні трансформації в суспільстві не зміцнюють механізми пам’яті. нутрішній голос, аснований на досвіді околінь, кі пережили бурхливе ХХ століття, постійно нашіптуєенво аше мистецтво, та й суспільство агалом, опинилося в ситуації, коли найбільшим ризиком стає безпам’ятство.

сля здобуття країною незалежності сучасне мистецтво оступово стало панівною художньою парадигм. о ж е за явище і к воно співвідноситься мистецтвом часів СРСР, нонконформістською традицією тар тар авани Протягом десятиліть не було систематичних закупівель до державних музейних фондів, музей сучасного мистецтва так і залишається утопічною мрією, свого часу не проводилася робота з архівування й аналізу матеріалів цілої культурної доби. станніми роками, на щастя, ситуація покращується. Здається, багато людей одночасно згадали, як це цікаво – писати й видавати книжки.

ей текст еревиданий у співпраці з Інститутом наук про людину у Відні та є вступом до книжки Аліси Ложкіної “Перманентна революція”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *